Perfil del Contractant de TMB

Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA, Transports de Barcelona, SA (TMB si s'esmenten conjuntament), i Projectes i Serveis de Mobilitat, SA, posem a la teva disposició aquest espai, on pots accedir a tot allò que afecta l'àmbit d'aprovisionaments i contractació:

Directe a...